jav24

Investerare

Välkommen till våra investerarsidor. Här kan du som aktieägare, analytiker, journalist eller annan intressent hitta aktuell och relevant finansiell information. Kontakta oss gärna om du inte hittar den information du söker.

Kallelse till extra bolagsstämma augusti 2016

Information finner du här.

Årsstämma 2016

Mindmancers årstämma 2016 hölls återigen på Lindholmen Conference Center. Den bandades och återfinns här:

NASDAQ OMX First North

Mindmancers styrelse har fattat beslut om att ansöka om att Bolagets aktier ska tas upp till handel på First North. Första handelsdag var den 23 oktober 2013. Handeln på morgonen den 23:e oktober var intensiv och aktiekursen gick upp med ~50%. Se länk för mer information. Teckningsperioden avslutades fredagen den 4:e oktober, och emissionen blev kraftigt övertecknad. För mer information se länk.

Videoupptagningar

Länk till intervju med Johnny Berlic, VD Mindmancer på Introduce i samband med vår delårsrapport för Q3-2013. Länk till inspelad intervju av Johnny på Göteborgs kapitalmarknadsdag. Länk till inspelad intervju av Johnny på Aktiespararnas Stora Analyskväll 24:e September.

 

Kontakt

För IR-frågor, vänligen kontakta: Johnny Berlic, VD Telefon: 031 – 789 40 01 Email: johnny.berlic@mindmancer.se

Certified Advisor

Remium Nordic AB är Certified Adviser för Mindmancer. Remium Nordic AB Kungsgatan 12-14 111 35 Stockholm Telefon: 08 – 454 32 00 Email: info@remium.com

Revisor

Bolagets revisor är det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB med auktoriserade revisorn Staffan Landén som huvudansvarig revisor.

”Viktig information om NASDAQ OMX First North NASDAQ OMX First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i NASDAQ OMX. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på First North regleras av First Norths regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på First North är mer riskfylld än en placering i ett bolag som handlas på en reglerad marknad. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på First North har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. NASDAQ OMX Stockholm godkänner ansökan om upptagande till handel på First North. Mindmancer har utsett Remium Nordic AB (tel: 08-454 32 20) till bolagets Certified Adviser.”

Back to Top