jav24

Investerare

Välkommen till våra investerarsidor. Här kan du som aktieägare, analytiker, journalist eller annan intressent hitta aktuell och relevant finansiell information. Kontakta oss gärna om du inte hittar den information du söker.

Valberedning inför årsstämma 2017

Valberedning skall föreslå ordförande vid årsstämman, antal styrelseledamöter, arvoden till styrelsen, val av styrelseledamöter, val av revisorer, arvode till revisorerna samt hur valberedning skall utses. Valberedning skall bestå av fem personer och representant från Chalmers Innovation Seed Fund AB, vilken skall bli valberedningens sammankallande.
Valberedningens sammankallade skall på basis av aktieägarförteckning per 23 december 2016 kalla samman representanter för bolagets 5 största aktieägare (inklusive Chalmers Innovation Seed Fund) som därefter utgör bolagets valberedning. Valberedningens sammansättning med angivande av namn, telefonnummer och mailadress har publiceras på bolagets hemsida den 16 januari 2017.

Valberedningen inför årsstämma 2017 består av:

Håkan Krook
Tel: 0708-990461
E-post: hakan@chalmersventures.com

Mats Enegren
Tel: 0702-115377
E-post: mats.enegren@almi.se

Niklas Larsson
Tel: 070-7576090
E-post: niklas@mindmancer.se

Johnny Berlic (Utträtt)
Tel: 0708-484273
E-post: johnny@jbegroup.se

Fredrik Sanell
Tel: 0703-104859
E-post: fredrik.sanell@chalmers.se

NASDAQ OMX First North

Mindmancers styrelse har fattat beslut om att ansöka om att Bolagets aktier ska tas upp till handel på First North. Första handelsdag var den 23 oktober 2013. Handeln på morgonen den 23:e oktober var intensiv och aktiekursen gick upp med ~50%. Se länk för mer information. Teckningsperioden avslutades fredagen den 4:e oktober, och emissionen blev kraftigt övertecknad. För mer information se länk.

 

Kontakt

För IR-frågor, vänligen kontakta: Erik Stenberg, CFO Telefon: 031 – 789 40 02 Email: erik@mindmancer.se

Certified Advisor

Remium Nordic AB är Certified Adviser för Mindmancer. Remium Nordic AB Kungsgatan 12-14 111 35 Stockholm Telefon: 08 – 454 32 00 Email: info@remium.com

Revisor

Bolagets revisor är det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB med auktoriserade revisorn Staffan Landén som huvudansvarig revisor.

”Viktig information om NASDAQ OMX First North NASDAQ OMX First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i NASDAQ OMX. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på First North regleras av First Norths regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på First North är mer riskfylld än en placering i ett bolag som handlas på en reglerad marknad. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på First North har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. NASDAQ OMX Stockholm godkänner ansökan om upptagande till handel på First North. Mindmancer har utsett Remium Nordic AB (tel: 08-454 32 20) till bolagets Certified Adviser.”

Back to Top