jav24

Aktieinformation

Mindmancer AB har endast ett aktieslag och totalt finns 11 647 374 aktier per 2017-03-31.

  • Aktiens kortnamn: MIND
  • ISIN-kod: SE0005365681

Utdelningspolicy

Mindmancer har för närvarande inga planer på att utbetala utdelning. I framtiden kommer dock storleken på utdelningar bero på Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, kapitalbehov och kassaflöden.

Aktieägare

Mindmancer har per 2017-03-31 1 787 st aktieägare.

De 10 största aktieägarna

Bolagets tio största aktieägares innehav per 2017-03-31 uppgår till totalt 58,23% procent vilket fördelas enligt tabellen nedan. I enlighet med den nya marknadsmissbruksförordningen som trädde i kraft den 3 juli 2016 presenteras enbart uppgifter kring innehavet för de tio största aktieägarna kvartalsvis i samband med kvartalsrapportens publicering.

Aktieägare Antal aktier Ägarandel
Chalmers Innovation Seed Fund AB 1 928 641 16,56%
Almi Invest AB 1 113 138 9,56%
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 795 404 6,83%
Niklas Larsson 678 360 5,82%
Nordnet Pensionsförsäkring AB 603 223 5,18%
Johnny Berlic 515 091 4,42%
Stiftelsen Chalmers tekniska högskola 356 892 3,06%
Sätila SSBI AB 338 620 2,91%
Förvaltnings Aktiebolaget Skandia 228 587 1,96%
Ulf Jansson 225 000 1,93%

Insynspersoner/insiders

Av samma anledning som nämnts rörande de tio största aktieägarna presenteras längre ej uppgifter på hemsidan kring vilka som är insynspersoner och inte heller deras transaktioner. För mer information kring marknadsmissbruksförordningen, se Finansinspektionens hemsida: http://www.fi.se/Regler/Marknadsmissbruk-Mar/Om-Mar/.

Back to Top