jav24

Rapporter

På vår blogg finns frågor och svar (Q&A) på frågor från våra investerare. Inlägget uppdateras löpande och du finner det här.

2017

Kvartalsrapport Mindmancer AB (publ) januari – mars 2017

2016

Mindmancer AB (publ) årsredovisning för räkenskapsåret 2016
Kvartalsrapport Mindmancer AB (publ) oktober – december 2016
Kvartalsrapport Mindmancer AB (publ) juli – september 2016
Kvartalsrapport Mindmancer AB (publ) april – juni 2016
Kvartalsrapport Mindmancer AB (publ) januari – mars 2016

2015

Mindmancer AB (publ) årsredovisning för räkenskapsåret 2015
Kvartalsrapport Mindmancer AB (publ) oktober – december 2015
Kvartalsrapport Mindmancer AB (publ) juli – september 2015
Kvartalsrapport Mindmancer AB (publ) april – juni 2015
Kvartalsrapport Mindmancer AB (publ) januari – mars 2015

2014

Mindmancer AB (publ) årsredovisning för räkenskapsåret 2014
Kvartalsrapport Mindmancer AB (publ) oktober – december 2014
Kvartalsrapport Mindmancer AB (publ) juli – september 2014
Kvartalsrapport Mindmancer AB (publ) april – juni 2014
Kvartalsrapport Mindmancer AB (publ) januari – mars 2014

2013

Mindmancer AB (publ) årsredovisning för räkneskapsåret 2013
Bokslutskommuniké Mindmancer AB 1 okt – 31 okt 2013
Delårsrapport Mindmancer AB juli – sept 2013
Delårsrapport Mindmancer AB jan – juni 2013

2012

Årsredovisning Mindmancer AB 2012

2011

Årsredovisning Mindmancer AB 2011

2010

Årsredovisning Mindmancer AB 2010

Back to Top