jav24

Ingen skola har råd att vara utan skolbevakaren

Tänk dig att du kan förebygga skadegörelse, ha kontroll på vad som försiggår på skolgården efter skoltid och samtidigt skydda elevernas integritet – allt med en och samma bevakningslösning. Skolbevakaren är framtagen specifikt med skolgården i åtanke och alla utmaningar och krav som den miljön medför. Vi tar hand om allting från planering, montering och driftövervakning av systemet, allt till en fast månadsavgift.

Till skillnad från vanliga bevakningssystem som larmar så fort någonting händer på området så fokuserar Skolbevakaren på rörelsemönster och larmar när ovanliga saker händer. Den larmar t.ex. på folksamlingar och personer som uppehåller sig på området längre perioder, men bortser ifrån personer som bara passerar igenom området. Vi har även lagt på vad vi kallar anonymisering, vilket gör det omöjligt att identifiera personerna på kamerabilden. Förutom att skydda den personliga integriteten så ser det också till att skolbevakaren uppfyller kraven i kameraövervakningslagen då det inte räknas som övervakning om det är omöjligt att identifiera personerna.

Mindmancer om kameralagen

”Observera att kameralagen är skriven så att det endast är kamerasystem, oberoende om det är vanliga kameror eller värmekameror, som efter att länsstyrelsen prövat en ansökan som garanterat har tillstånd.
Kamerasystem där det inte går att känna igen personer omfattas inte av kameralagen och därför behöver inte tillstånd sökas. Om ett kamerasystem uppfyller detta villkor är en bedömningsfråga hos den som är ansvarig för fastigheten. Länsstyrelsen kan alltid begära att ett sådant system skall monteras ner och en ansökan ska ske så de kan pröva det individuella ärendet.

Vår inställning är att våra kunder ska vara trygga med att Skolbevakaren är inom lagens råmärken. Därför garanterar vi att du som kund inte är inlåst i ett avtal om länsstyrelsen skulle ha invändningar samt att vi bistår vid en kameratillståndsansökan och täcker alla nedmonteringskostnader om länsstyrelsen inte delar vår bedömning om kamerasystemets tillståndsplikt.

Lagar och regler är komplicerade och kan ändras över tid och länsstyrelser är i sin fulla rätt att fatta olika beslut även om förutsättningarna är precis desamma. Därför är det tyvärr omöjligt för någon att ge besked med hundra procent säkerhet, men med vår garanti tror vi att vi kommit så nära det bara går.”

Johnny Berlic, VD Mindmancer AB
Läs mer: Mindmancers kameraövervakningsguide

Anonymisering

Skolbevakaren använder sig av anonymisering, en teknik som gör det omöjligt att identifiera personer på bilderna.

Mjuk bevakning

Skolbevakaren är en del av vårt koncept Mjuk bevakning som syftar till att starta en dialog med ungdomar istället för att kriminalisera dem.

Patrullerande kameror

Skolbevakaren bygger på våra intelligenta kameror som klarar av att övervaka stora utomhusområden även under dåliga ljusförhållande.

Lövgärdesskolan

”Jag tittade på de system som fanns. Vad gäller skolbevakning är detta den bästa och mest kompletta lösningen som finns”

– Peter Granfeldt
Intendent, Lövgärdesskolan

Ladda ner fallstudie

SISAB

”Redan under de tre första åren som de var i drift sparade vi in över 10 miljoner kr bara i minskat klotter, fönsterkross och lägre försäkringspremier.”

– Olle Åberg
Enhetschef SISAB

Ladda ner fallstudie

Jättestensskolan

”Som rektor och skattebetalare är jag väldigt glad att återbetalningstiden var knappt 3 månader.”

 

– Jonas Forsberg
Rektor, Jättestensskolan

Ladda ner fallstudie

Trollhättans Tomt AB

”Jag ser stora värden med Skolbevakaren. Vi har sett en drastisk minskning av skadegörelse och sparar nu en massa pengar varje år.”

– Anders Torslid
VD, Trollhättans Tomt AB

Ladda ner fallstudie

Mer information

Vill du veta mer?
Ladda ner produktblad
Läs om alla våra fördelar

 

Back to Top