jav24

Skydda våra skolor!
Mindmancer ger 100 skolor 100 kameror och gratis bevakning i ett år.

Skolor i Sverige utsätts för skadegörelse och anlagda bränder. Endast bränder orsakar kostnader för över 500 miljoner kronor per år, detta räknar inte ens med skadegörelsen. Mindmancer bjuder därför 100 skolor på ett års bevakning.

”Det existerar ett starkt samband mellan omfattningen av skadegörelse i skolan och anlagda bränder. Ju mindre skadegörelse, desto mindre är sannolikheten för bränder. Skadegörelsen påverkas i sin tur av hur eleverna trivs i skolan och av hur vanligt det är med mobbning. En väg för att minska skadegörelsen är därför att förebygga kränkande behandling, trakasserier och diskriminering. I en trygg och trivsam skola minskar därför riskerna för skolbränder.” / Skolverket

Mindmancers koncept Skolbevakaren har haft stora framgångar i att vara en del i att förebygga och minska skadegörelsen på skolor och risken för brand. Dels genom det förebyggande arbetet men även att anlagda bränder upptäcks och kan stoppas snabbare. Detta görs genom intelligent kamerabevakning kopplat till larmcentral.

Vi vill att fler ska ta chansen och pröva intelligent kamerabevakning och ta del av den framgång Mindmancer haft i att skydda våra skolor.

Därför erbjuder Mindmancer 100 år fri bevakning till Sveriges skolor.


nominera_green
[ninja_forms id=16]

Hur går processen till?

steg1

Nominering
Du nominerar den skola du vill ska få ett års fri bevakning. Självklart får du nominera så många skolor du vill!
steg2

Urval
Baserat på din motivering väljer vi ut skolor till en första urvalsprocess. Vi jämför statistik från utvalda skolor och väljer sedan ut vilka vi får vidare med.
steg3

Installation
Utrustning skickas till de utvalda skolorna, monteras och installeras. Vårt team konfigurerar skolans olika larmzoner och övriga inställningar.
steg4

Utvärdering
Efter några månader börjar resultatet synas och vi kan se hur mycket skolan har sparat genom minskad skadegörelse. Skolans pengar kan nu läggas på något kul!

Back to Top